18165733060
image of >

Würth Elektronik

伍尔特(天津)电子有限公司,其母公司伍尔特电子集团有限公司为电子行业提供电子和机电元件,隶属全球领先紧固件制造商伍尔特集团(Würth Group)。公司拥有8,000名员工,并在2016年创造出7.85亿欧元的销售额。 伍尔特电子拥有宽泛的产品线,包括 EMC元件、 电容器、 电感器、 射频电感器、LTCC元件、 变压器、 线路保护元件、 电源模块、 LEDs、 连接器、 开关、 电源元件 和装配技术。

image of >>74479276222C
:74479276222C
:Fixed Inductors
:16.58
image of >>74404024022
:74404024022
:Fixed Inductors
:17.36
image of >>74404042680
:74404042680
:Fixed Inductors
:17.82
image of >>74404024330
:74404024330
:Fixed Inductors
:17.36
image of >>74438323047
:74438323047
:Fixed Inductors
:17.82
image of >>74404064221
:74404064221
:Fixed Inductors
:19.66
image of >>74404054047
:74404054047
:Fixed Inductors
:17.82
image of >>744031004
:744031004
:Fixed Inductors
:22.74
image of >>74404064102
:74404064102
:Fixed Inductors
:19.66
image of >>744031220
:744031220
:Fixed Inductors
:2.96

18165733060

2750397455@qq.com

点击这里给我发消息
0